Erciyes Teknopark - Tekno 3 Binası 2. Kat No: 29 Melikgazi / Kayseri
(352) 224 81 12 - 13 aia@erciyesteknopark.com

AİA Nedir?

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA), ağa bağlı üye ülkelerin fonladığı dünyanın en büyük KOBİ destekleme platformudur. İngilizcesi Enterprise Europe Network (EEN) olan bu ağ 60’dan fazla ülkede 600’den fazla ofise sahiptir.

AİA ile 60’dan fazla ülkede:
• Türkiye’ye ürün satmak veya distribütörlük arayan ve distribütörlük vermek isteyen yabancı firmalara ulaşabilirsiniz.
• Türkiye’ye teknoloji/know-how arayan ve teknoloji/know-how satmak isteyen yabancı firmaları görebilirsiniz.
• AB Ar-Ge fonları (Eureka, Eurostars, Horizon 2020) kapsamında işbirliği yapmak isteyen yabancı firmaların ortak arama profillerine ulaşabilirsiniz.

KOSGEB, üniversitelerin, sanayi ve ticaret odaların işbirliği ile kurulan Avrupa İşletmeler Ağı Merkezleri KOBİ’leri AB mevzuatı, politikaları, standartları ve ticari işbirliği olanakları konusunda bilgilendirmenin yanı sıra KOBİ’lere yeni teknolojiler ve teknoloji transferi alanında da destek sağlayacak.
• Bilgilendirme ve Danışmanlık
• Seminerler: Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları ile ilgili düzenlenen seminerler
• Örnek: Fikri Mülkiyet Hakları, Çevre Mevzuatı, Sosyal Politika, Gümrük Birliği
• Atölye Çalışmaları: Avrupa Birliği’ne Proje Yazma Teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitimler
• Soru-cevap hizmeti: AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara AYİM danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti
• Dönemsel bültenler: AB mevzuatına uyum çalışmaları, AB’deki son gelişmelere ilişkin güncel haberler
• E-posta duyuruları (haberler, ihaleler, fonlar, ticari heyetler, alım-satım teklifleri, vb.)
• “Firmam AB’ye ne kadar uyumlu?” Firma ve sektör bazında AB mevzuatına uyum tespit analizi

KOBİ’ler Arası Ticari İşbirlikleri ve Küreselleşme
• Firmaya özel ticari ortak arayışı
• Firmalar arası İkili görüşmeler: KOBİ’ler arasında güvenilir iş ortaklıkları
• Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanına dâhil olan tüm firmalara ulaşma imkânı
• Dış ticaret eğitim programları
• Ülke profilleri & Ürün konumlandırma (ITC Trademap) analizleri
• Sanal Fuar

Yenilikçilik: Teknoloji alanında KOBİ’lere destek
• Ar-Ge İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Teknoloji Transferleri
• Firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri
• Teknoloji transferi anlaşmaları
• Teknoloji Pazarı aktiviteleri (yurtiçi/yurtdışı)
• Teknoloji ve ortak arama hizmetleri
• Ar-Ge ve Horizon 2020 fonlarına Yönelik Destek
• Proje ortağı bulma desteği
• Seminerler, bilgilendirme günleri, sektörel grup toplantıları
• Eğitim faaliyetleri
• İnternet sitesi aracılığıyla bilgi ve deneyimlerin paylaşımı.